I utgangspunktet er det åpent for alle å starte bedrift i Norge.

I utgangspunktet er det kun tre krav som skal oppfylles, som følger:

  • Du må være myndig

  • Du må ikke være under konkursbehandling eller være ilagt konkurskarantene

  • Minst 50% av styremedlemmer i AS eller ASA må være EØS-borgere.