Er du innstilt på den store arbeidsinnsatsen som kreves for å etablere noe på egen hånd. Har du de personlige egenskapene som skal til?

Dette er et tema vi kommer mer inn på i Innføringskurset, samt i eventuell time med rådgiver på EVA-senter