Forretningsplanen er noe av det viktigste du arbeider med når du skal starte ditt nye selskap. Og noe av det viktigste i arbeidet med forretningsplanen er den bevisttgjøring selve prosessen gir deg.

Forretningsplanen skal være en beskrivelse av din forretningside, hvilke kompetanse du har, produktene du skal produsere eller selge, markedet og konkurrentene, framdriftsplan og økonomi. Halve arbeidet med forretningsplanen er selve prosessen med å lage den. Prosessen tvinger deg til å tenke gjennom en del valg, og gjør prosjektet ditt mer gjennomtenkt.

Dessuten skal planen overbevise investorer, banker eller andre finansieringsinstitusjoner om at prosjektet er sikkert. Du kan gå ut fra at den som skal lese forretningsplanen din vil være en kompetent person som er vant til å lese forretningsplaner. Leseren av forretningsplanen vil ofte være banken, en potensiell investor eller en potensiell samarbeidspartner.

Last ned mal for forretningsplan