Har du fått en god ide, som du tror kan patenteres ? Etablerersenter Vest-Agder kan hjelpe deg med råd til hvordan du skal gå fram.

 • Sjekk tidlig at det finnes et potensielt marked for produktet. Definér hvem dine kunder er. Det er markedet og kundene som vil avgjøre om du vil lykkes !

 • Undersøk om det finnes liknende løsninger i markedet, eller om det er patentert liknende løsninger tidligere. Bruk Internett og fagpersoner som hjelpemiddel.

 • Kartlegg dine tre viktigste konkurrenter. Hvorfor vil kunden kjøpe din løsning i forhold til det som eksisterer?

 • Vil det være mulig å produsere produktet til en pris som gjør at det kan bli konkurransedyktig i markedet?

 • Som regel bør man avslutte utviklingen av produktet før en søker patent. Husk at en videreutvikling av produktet etter at du har søkt patent kan føre til at du ikke kan få beskyttelse på den nye løsningen.

 • Søk ikke patent- eller mønsterbeskyttelse før du har grunnleggende kunnskaper om tidsfrister og kostnader. Du bør kunne sannsynliggjøre at prosjektet vil lykkes og at det kan finansieres før du innleverer søknad om rettslig beskyttelse.

 • Lag planer for å lykkes med ditt prosjekt. Sett opp, aktivitets- og fremdriftsplaner. Dersom du ikke vet hvordan, må du selv innhente kunnskap eller skaffe ekstern kompetanse. DU er prosjektlederen

 • Skal du etablere egen bedrift, samarbeide med eksisterende(joint venture), eller selge ideen? Du må tidlig gjøre deg opp en mening om hvilken strategi du skal velge.

 • Hvordan skal hele prosjektet finansieres? Sett opp salgsargumenter for å overbevise andre om å investere i ditt prosjekt.

 • Sørg for å ha et godt prosjekt team; rekrutter erfarne personer og investorer, med et godt nettverk. De kan hjelpe deg videre. Å lykkes alene er vanskelig og lite effektivt. Bruk juridisk bistand før avtaler undertegnes.

 • Ikke undervurder den tid og de ressurser som kreves for å lykkes. Et prosjekt kan ta flere år før det lykkes. Målet må uansett være å komme hurtig ut i markedet.