Før du starter opp selve etableringen av din egen bedrift, er det en del punkter vi vil anbefale deg å gå igjennom, blant annet forretningsplan og en vurdering av personlige forutsetninger

Ved oppstart av en del virksomheter kreves offentlig tillatelse. Oppgaveregisteret i Brønnøysund holder oversikt over  tillatelser du må ha for å oppfylle de krav myndighetene stiller til den som skal etablere og drive virksomhet innenfor forskjellige næringer. Oversikten inneholder også opplysninger om hva som skal til for å få de forskjellige tillatelsene.