Merverdiavgift er en alminnelig omsetningsavgift på det endelige forbruk av varer og tjenester. Avgiften skal som hovedregel beregnes i alle ledd i omsetningskjeden og på innførsel av varer og visse tjenester fra utlandet.

Uttrykkene utgående avgift og inngående avgift er sentrale i merverdiavgiftssystemet. Disse uttrykkene kan forklares slik:

  • Utgående avgifter den merverdiavgift som skal beregnes og kreves opp ved salg av varer og tjenester. Utgående avgift skal beregnes både ved omsetning til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere.

  • Inngående avgifter den merverdiavgift som påløper ved kjøp av en avgiftspliktig vare eller tjeneste. Når kjøperen er en registrert næringsdrivende, kan dette avgiftsbeløpet føres til fradrag i oppgjøret med avgiftsmyndighetene.

  • Mva-oppgjør for en næringsdrivende vil det merverdiavgiftsbeløpet som skal betales inn til avgiftsmyndighetene, være differansen mellom utgående og inngående avgift i avregningsperioden.

  • Generelt Det er avgiftsplikt ved omsetning av alle varer og tjenester med mindre omsetningen er særskilt unntatt. For at omsetning av varer og tjenester skal være avgiftspliktig, må omsetningen drives i næring. Omsetningen må dessuten være av en viss størrelse.

  • Første gangs registrering Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse, plikter å sende registreringsmelding til fylkesskattekontoret. Den generelle minstegrensen for registrering i avgiftsmanntallet er 50 000 kr. i samlet omsetning over en periode på 12 måneder.

  • Mer om merverdiavgift Du kan lese mer på Skatteetetens sider