Merverdiavgift – Arbeidsgiveravgift – Skattetrekk

  • Merverdiavgift– Merverdiavgift er en avgift på omsetning av varer og tjenester, som skal belastes siste ledd, dvs forbruker av en vare/tjenste. Visse bransjer og virksomhetsområder vil falle utenfor avgiftsplikten, blant annet salg av bøker, aviser, helsetjenester, kulturelle tjenester, persontransport, overnatting med mer.
    Merverdiavgiftspliktige næringsdrivende skal registreres i merverdiavgiftsmanntallet når omsetningen overstiger 50.000 kroner. Merverdiavgiftspliktige skal opprette og føre egne konti for de poster som skal oppgis på terminoppgave, eller føre oversikter som viser hvor tallene kan gjenfinnes i regnskapet. Det er 6 mva-terminer i året, der næringsdrivende skal sende inn oppgave over inn- og utgående mva.
  • Arbeidsgiveravgift – Alle som har ansatte i sin tjeneste, plikter å betale arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn, feriepenger og evt. annen avgiftspliktig godtgjørelse. Arbeidsgiveravgiften varierer hvilke del av landet du driver din virksomhet. I Vest-Agder er prosentsatsen 14,1% med unntak av kommunene Åseral, Audnedal, Hægebostad, Sirdal, som har 10,6%
  • Skattetrekk – Arbeidsgiver skal trekke skatt – forskuddstrekk – av lønnen eller vederlaget oppdragstakeren får. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å trekke skatt og betale inn dette til skatteoppkreveren. Skattetrekket skal beregnes av hele lønnen eller vederlaget. Det er nettobeløpet etter at skatten er trukket, som skal utbetales til oppdragstakeren.

    Forskuddstrekket skal beregnes etter oppdragstakerens skattekort. Er skattekortet et frikort med beløpsgrense , skal det ikke trekkes skatt før fribeløpet er brukt opp. Husk å notere opplysninger på skattekortet, før det leveres tilbake. Se nærmere om dette på skattekortet. Hvis oppdragstakeren ikke legger frem skattekort, skal arbeidsgiveren trekke skatt med 50 prosent.