Uansett hvor nøye du er med vedlikeholdet, kan det uventede skje: Det begynner å brenne, et rør sprekker og forårsaker oversvømmelse i kjelleren, du finner merkelige insekter i treverket eller blir utsatt for innbruddstyver. Da er det viktig at du har riktige forsikringer!

Før du starter bedriften bør du se over og få vurdert din forsikringsdekning. Det gjelder både for bedriften og for deg selv.

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er lovbestemt og dekker arbeidsgivers ansvar overfor egne ansatte og medfører:

  • Forsikringsplikt for arbeidsgiver

  • Erstatningsrett for arbeidstaker

  • Erstatningsplikt for forsikringsselskap

En yrkesskadeforsikring omfatter alle ansatte enten de arbeider deltid eller heltid. Forsikringen gjelder i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring. Forsikringen skal gi rett til full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden.

Forsikring for personlige foretak

Driver du et enkeltpersonforetak, vil du i utgangspunktet ikke ha de samme rettighetene til ulike trygdeytelser som en person som er ansatt i en virksomhet. Derfor er det viktig at du vurderer om det er nødvendig å utvide beskyttelsen som ulike forsikringer kan gi deg og bedriften din.

Ofte tilbyr forsikringsselskapene en pakke med de vanligste typene av bedriftsforsikringer som et nystartet firma kan trenge. Det være seg eiendoms-, ansvars-, avbrudds- eller transportforsikringer. Kostnader og vilkår kan variere fra selskap til selskap, så det kan lønne seg å innhente tilbud og sammenligne disse. Din hjemforsikring holder normalt ikke for næringsvirksomheten din.