Når du skal starte et nytt selskap trenger du også et budsjett. Les mer her om hvorfor du må lage budsjett, og hvordan du kan gjøre dette.

Som rådgivere ser vi at det å lage budsjett er noe av det etablere sliter mest med. Litt avhengig av bedriftens størrelse, så trenger alle en plan over finansiering og en oversikt over kapitalbehov. I tillegg bør man ha likviditets- og driftsbudsjett som, så godt det lar seg gjøre, viser når kostnadene og inntektene påløper.

 

I budsjettet skal du blant annet svare på:

  • Hvor store inntekter/utgifter har du de nærmeste årene?

  • Hva kreves av inntekter og kostnader for å tjene penger?


  • Hvilke forutsetninger må du legge til grunn for å nå disse målene?

Last ned enkel budsjettmodell

Last ned stor budsjettmodell