Skal du igang å skrive forretningsplan kan det være greit å ha en mal å følge. Denne malen er utviklet av Etablerersenter Vest-Agder og er for fri benyttelse.

Mal for forretningsplan i Word