Det gjelder spesielle regler for godkjenning av serveringssted eller matutsalg/matbutikk.

Det er det lokale mattilsynet som står for denne godkjenningen. Lokalene skal godkjennes før de bygges/innredes. Eget internkontrollsystem skal dokumenteres og det skal sendes med detaljerte plantegninger av lokalene.


Mer om mattilsynet finner du på Mattilsynet sin internettside