Dersom du ikke får offentlig tilskudd og heller ikke ønsker å dele eierskapet i bedriften med andre, fortvil ikke for det finnes andre måter å skaffe kapital.

Legathåndboka inneholder en rekke lagater som kan være aktuelle for noen. Kjøp boka i bokhandelen, eller lån den på bibiloteket. Banken kan gi kassakreditt, men krever ofte sikkerhet i form av kausjon eller pant i fast eiendom.

Banklån med pant i fast eiendom – har du ledig sikkerhet på din egen bolig, og stor tro på at prosjektet er levedyktig, kan dette gi rimelig lån.

Leasing – finansieringsselskapene tilbyd leasing av forskjellige eiendeler, ikke bare bil. Felles for alle slike ordninger er at de er relativt dyre, fordi du må betale en høy rente

Factoring innebærer at du overlater innkreving av faktura til kundene dine til et finanseringsselskap. Du får penge fra finanseringsselskapet med en gang du har fakturert, og slipper å vente på trege betalere. Også her betaler du en relativt dyr rente, fordi finansieringsselskapet ser på dette som et lån med sikkerhet ti fakturaen.