I Agder er det relativt begrenset tilgang på offentlige tilskudd ved etablering. Vi skal her nevne noen av de tilskuddsordningene som er mest vanlige.

  • Innovasjon Norge – etablerertilskudd – formålet med etablererstipendet er å stimulere til økt etableringsvirksomhet for å skape lønnsomme og varige arbeidsplasser. Et viktig krav for å få stipend er at tiltaket skal kunne bli bedriftsøkonomisk lønnsomt. Det viktigste kriteriet er hvorvidt ditt prosjekt er nyskapende og gir lokal verdiskapning. Etableringer innen handel og håndverk er det vanskelig å få tilskudd til. Rådgiverne på Etablerersenteret kan gi deg råd og veiledning, og blant annet gi en vurdering på om du bør søke eller ei.

  • Innovasjon Norge sitt veiledningskontor for oppfinnere (tidl SVO) kan i visse tilfeller bidra med tilskudd eller stipend for at prosjekter med patenterbare ideer skal komme videre. Innovasjon Norge gjør en vurdering av hvert enkelt prosjekt med sin egen rådgiver, før de eventuelt anbefaler deg å søke. Det kan gis tilskudd knyttet til konkrete tiltak i prosjektet, eller stipende for dekning av levekostnader i en definert periode.

  • Skattefunn er en ordning som retter seg mot alle bedrifter som driver forsknings- og utviklingsprosjekter og er skattepliktige til Norge. Ordningen gir bedriftene mulighet til å søke om redusert skatt for utviklingeprosjekter. Mer om skattefunn

  • Dagpenger under etablering – Er du arbeidsløs og ønsker å etablere egen virksomhet, kan du fremme krav om å få beholde dagpengene i en inntil seks måneder mens du utvikler planer og forretningside, og i tillegg i inntil tre måneder etter at du er kommet i gang med drift av selskapet. Søknadsskjema får du hos NAV. Etablerersenteret kan hjelpe deg med råd og veiledning til utvikling av planer og forretningside. Etablerersenteret har også oppgaven med å skrive en næringsfaglig vurdering, på grunnlag av dine planer.