Etablerersenter Vest-Agder (EVA) tildeler ikke etablererstipend eller noe annet økonomisk tilskudd, men har  tilbud om rådgivning og kurs.

Vårt hovedmål er å gi deg som etablerer en best mulig faglig bistand relatert til ditt behov.
Våre rådgivere har blant annet en viktig rolle i vurderingen av prosjektet før du søker om tilskudd fra for eksempel Innovasjon Norge.

Vår jobb er å få fram «de gode grunnene» til at ditt prosjekt skal få tilskudd. Sammen forbereder vi søknaden. Vi forbeholder oss imidlertid også retten til å anbefale deg å ikke bruke tid på å søke, dersom du ikke er innenfor kriteriene.

Men den endelige beslutningen om å søke, den er din.