Du har kommet så langt at du har planlagt og kanskje også registrert selskapet ditt. Nå er tidspunktet kommet da du trenger penger for å kunne utvikle selskapet videre.

Forretningsplanen er det viktigste hjelpemiddelet du som etablerer har i den fasen du er nå. Her skal du gi uttrykke for din unike ide og dine planer for å gjennomføre denne. Deretter må du arbeide med budsjett og forutsetninger for dette, slik at du kan beregne kapitalbehovet ditt.

Når du vet hvor mye kapital du trenger må du bestemme deg for hvordan du ønsker å skaffe deg disse pengene. Det kan være gjennom:

  • Dine egen oppsparte egenkapital

  • Banklån

  • Offentlige tilskudd

  • Private investorer

  • Andre ordninger

Felles for all eksterne finansiering er at for å skaffe kapital må du selge forretningsideen din, du må få disse til å tro på det unike med ditt prosjekt.