Personvernerklæring

Personvernerklæring for Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA), oppdatert per 05.07.2018

Denne personvernerklæring handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om kundene til EVA. Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om EVA:

EVA leverer opplæring og veiledning for gründere i Agder. Les mer om vår virksomhet på www.evasenter.no . EVA er et interkommunalt selskap eid av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Daglig leder i EVA er behandlingsansvarlig.

EVA er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av oss.

Vi har følgende kontaktdetaljer: Besøksadresse: Rådhusgata 12 A (Torvkvartalet),4611 Kristiansand.

Postadresse: Tollbodgata 15, 4611 Kristiansand.

Telefonnummer: 901 13 107,

E-postadresse: post@evasenter.no

Webside: www.evasenter.no.

Organisasjonsnummer: 995 233 762.

Personopplysninger:

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av en referanse til navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre identifikatorer. For en oversikt over kategoriene av personopplysninger som behandles av EVA og annen viktig informasjon om vår behandling av personopplysninger, vennligst les informasjonen nedenfor.

Vi avslører aldri opplysninger om deg til andre parter. Tilgang til personlig informasjon er begrenset til EVA`s ansatte og din personlige veileder som må ha tilgang for å gjøre jobben sin. Det er stilt samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre leverandører som oss selv gjennom våre databehandleravtaler.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene for EVA er samtykke eller avtale. Samtykke avgis ved registrering til kurs, seminar, individuell rådgiving eller næringsfaglig vurdering.

Vår databehandler er Origin AS. Origin er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av gründerdatabasen. Opplysningene lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun EVA og Origin som har tilgang til opplysningene som samles inn. EVA har en databehandleravtale med Origin som bestemmer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til, og hvordan den skal sikres

EVA`s behandling av personopplysninger:

Gründerdatabasen: Opplysninger som ligger i EVA`s gründerdatabase brukes til kursadministrasjon, regnskap, statistikk og veiledning -og opplæringstiltak. Opplysninger brukes kun av EVA`s ansatte og eventuell ekstern rådgiver hvis man er tildelt en slik av EVA.

I gründerdatabasen lagres følgende personopplysninger om deg:

For- og etternavn, e-post adresse, telefon, adresse, fødselsdato og kjønn.

Kurspåmelding:

Når du melder deg på kurs eller seminar i regi av EVA må du godkjenne at dine opplysninger legges i EVA`s gründerdatabase. Se videre under; «Dine rettigheter» i personvernerklæringen. Vi deler ikke deltakerlister på våre kurs med andre.

Individuell rådgivning:

Når du melder deg på for individuell rådgivning i regi av EVA, må du godkjenne at dine opplysninger legges i EVA`s gründerdatabase. Se videre under; «Dine rettigheter» i personvernerklæringen.

Statistikk:

EVA deler statistikk på kursdeltakere og dem som får individuell rådgiving i årsrapporten som sendes til eierne og til samarbeidspartnere. Årsrapporten legges også ut på EVA`s nettside. Statistikk i rapporten kan ikke spores tilbake til den enkelte person. Statistikk for kurs kartlegger følgende:

* Antall gjennomførte kurs

* Totalt antall deltakere per kurs fordelt på kommune

* Antall som mottar ytelser fra NAV fordelt på kommune

Statistikk for individuell rådgiving kartlegger følgende:

* Totalt antall deltakere for individuell rådgiving fordelt på kommune

* Totalt antall timer for alle deltakere fordelt på kommune

* Totalt antall Næringsfaglige vurderinger per kommune

Nyhetsbrev:

EVA sender pr. i dag ikke ut nyhetsbrev. Såfremt EVA begynner med dette, vil følgende gjelde: Når du melder deg på vårt nyhetsbrev ber vi om din e-postadresse og for- og etternavn. Din e-postadresse vil bli bruk til utsending av nyhetsbrev, og de øvrige opplysningene til å tilpasse innholdet i nyhetsbrevet til din profil. For hvert nyhetsbrev som sendes har du som mottar brevet en mulighet til å stoppe mottaket av fremtidige utsendelser («unsubscribe»). Dersom du melder deg av abonnement for nyhetsbrevet vil den informasjon som ble innhentet for at du skulle kunne motta nyhetsbrevet, bli slettet. Du vil da ikke lenger motta nyhetsbrevet.

Nettside:

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøk på www.evasenter.no for å utarbeide statistikk, slik at vi kan lage et mest mulig brukervennlig nettsted. Vi kan ikke spore opplysningene tilbake til de enkelte brukerne. Alle data er anonymiserte, knyttet til grupper og vil ikke bli behandlet individuelt. Hvis du ikke vil bidra til analysen av bruken av våre nettsider, kan du reservere deg mot det.

Informasjonskapsler (Cookies):

Ved å gå inn på våre nettsider, samtykker du til å få informasjonskapsler (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin) i nettleseren din. Du kan avstå fra å godta lagring av informasjonskapsler, men det kan føre til at nettsidene ikke fungerer optimalt. Informasjonsark vil ikke være knyttet til deg som individ. En IP-adresse er definert som personlig opplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. EVA bruker Google Analytics-funksjonen for å anonymisere IP-adresse før informasjonen blir lagret. Dermed kan de lagrede IP-adresser ikke brukes til å identifisere de enkelte brukerne. Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Sosiale medier:

EVA benytter Facebook, Instagram, YouTube og andre sosiale medier for å gi informasjon om våre aktiviteter. Dersom du følger oss på disse sosiale medier, vil den relevante plattformen være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Google Analytics:

EVA tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker EVA`s webside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter:

Du har rett til å:

* Kreve innsyn i de personopplysninger vi lagrer om deg

* Kreve retting dersom du finner feil eller mangler i de personopplysninger vi lagrer om deg

* Kreve sletting av personopplysninger, med mindre dette kommer i konflikt med regnskaps- og bokføringsloven

* Kreve begrensning i vår behandling av dine personopplysninger

* Dataportabilitet dvs. overføring av dine personopplysninger til tilsvarende organisasjon som EVA

* Klage til tilsynsmyndighet, dersom du mener at vi behandler personopplysningene dine i strid med regelverket.

Annen relevant lovgivning:

EVA er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å:

* lagre dokumentasjon/informasjon (herunder personopplysninger) i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for; og

* gi innsyn i dokumentasjon/informasjon (herunder personopplysninger) i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Andre relevante grunnlag for utlevering av personopplysninger er angitt ovenfor EVA`s behandling av personopplysninger.

Ta gjerne kontakt med oss på post@evasenter.no hvis noe er uklart for deg.