Denne modellen viser hvordan elementene i prosjektet henger sammen:

I

Mobilisering

Mobiliseringsfasen innebærer å gjøre mulighetene kjent for potensielle flerkulturelle gründere og supportsystemet.

Rekruttering

I rekrutteringsfasen vil vi tilby tilrettelagte forkurs for flerkulturelle gründere. Kurset skal bidra til at gründeren blir i stand til å delta i det ordinære etablerertilbudet.

Kvalifisering

Den flerkulturelle gründeren deltar i det ordinære etablerertilbudet

Likeverdige tjenester

Vi vil arbeide med å utvikle supportsystemet. Det vil si alle i det regionale etablererapparatet, slik at mulighetene for å lykkes er like stor for en gründer med flerkulturell bakgrunn som for majoriteten.

Verdiskaping

Innsatsteam er et helt nytt etablerer-virkemiddel som vil prøves ut i dette prosjektet. Innsatsteam er for de flerkulturelle gründerne som er i ferd med å etablere seg.

Innsatsteam-modellen går ut på at gründeren skal få lett tilgang på den kompetansen han/hun trenger, uten å måtte oppsøke mange eller være prisgitt én veileder.