Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Fylkesmannen ønsker velkommen til informasjonsmøte. Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet har satt av 100 MNOK som skal brukes til å utvikle løsninger på betydelige samfunnsutfordringer, og hvor løsningene skal bli utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid. Fylkesmannen i Agder har prosjektskjønnsmidler på 9 MNOK der kommunene på Agder kan søke om finansiering av innovasjonsprosjekter som kan utvikles i egen regi.

Her vil du få informasjon om midlene og søkeprosessen; Hva søker du om? Hva må innholdet i en søknad være? Hvordan skriver du søknaden? Hvilken bistand kan dere få i søknadsprosessen? Hvordan foregår søkeprosessen hos Innovasjon Norge og Forskningsrådet? 
Søknadsfrist er 10. april.

Møtet er for ledere, fagansatte og innkjøpere i offentlige virksomheter, for bedrifter med ideer til løsninger som det offentlige kan ha behov for, og FoU-miljø som har kunnskap som kan bidra til innovasjon i offentlig og privat sektor. Søkere til midlene som Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut, er offentlige virksomheter (kommuner, fylkeskommuner, stat).

Dato: Tirsdag 12. mars kl. 10:00 – 11:30
Sted: Sørlandet Kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand – Møterom: Auditoriet

Det blir en grundig gjennomgang av hvordan et  innovasjonspartnerskap og en før-kommersiell anskaffelsesprosess foregår. Her går vi igjennom metodikk, regelverk, konkurransegjennomføring, og ikke minst hva som kreves av den offentlige prosjekteieren i gjennomføringen av slike innovasjonsprosesser.

Program

09:45-10:00 Kaffe og mingling  

10:00-10:10 Velkommen 

10:10-11:00 Hvilke prosjekter ser vi etter og hvordan søke? v/Siren M. Neset, Forskningsrådet og Jonas Archer, Innovasjon Norge
11:00-11:30 Prosjektskjønn – en tilskuddsordning for kommuner som planlegger innovasjonsprosjekter rettet mot barn og unge, velferdsteknologi og klima- og miljø. v/Sølvi Mogseth, Fylkesmannen i Agder

Etter møtet er rådgiverne tilgjengelig for individuelle samtaler.

LES MER OM UTLYSNINGEN

.


MELD DEG PÅ HER innen 10. mars.