Gjennomgang av regelverk og rutiner (med praktiske eksempler) for en forsvarlig og god drift for små og mellomstore bedrifter innen HMS/internkontroll og personalsystemer.

Kurset vil så langt det lar seg gjøre tilpasses typiske problemstillinger i de bransjer som deltakerbedriftene representerer. Kurset er rettet mot gründere og ledere.

Det blir utstedt kursbevis, «HMS for ledere».

Tid: 28.04.22 kl 0900 – 1200
Sted: Dølen Hotel, Thorvald Haavardstads veg 3, 4735 Evje
Kursholder: Firmatjenester AS ved Roar Irgens