Flerkulturell verdiskaping 2019-2020

Med lavere sysselsetting og høyere arbeidsledighet for innvandrere enn for resten av befolkningen på Agder, kan etablering av egen virksomhet være et godt alternativ.
Målet med prosjektet Flerkulturell verdiskaping Agder er å øke integreringen ved å tilrettelegge for verdiskaping på Agder. Dette skal skje gjennom å styrke, tilpasse og samordne tilbudet om etablereropplæring for innvandrere bosatt i Agder.
Prosjektet er et samarbeid mellom Aust og Vest-Agder fylkeskommune, der Etablerersenter Vest-Agder IKS er operatør i samarbeid med næringshager og etablerersentre i hele Agder.
Målet med prosjektet er at innvandrere blir i stand til å dekke egne levekostnader. Vi vil arbeide for å redusere den merbelastningen flerkulturelle gründere kan ha med tanke på manglende nettverk, kompetanse om bedriftsetablering og begreps- og systemforståelse.

Idelab

Er du i en etableringsfase med en bedrift?

Opplever du at det kan være krevende å komme videre?

Synes du det er vanskelig å stå alene i dette arbeidet?

På dette kurset kan du:

  • Oppleve et fellesskap med andre som er i samme situasjon og bygge nettverk.
  • Få råd og tips til vanskelige oppgaver.
  • Bli inspirert til å stå på videre, og finne ut av hva du selv må gjøre for å komme videre med å etablere bedrift.

Samling over 2 kvelder sammen med andre gründere

Kurslederne viser deg en metode hvor du definerer mål, suksessfaktorer og hindringer.
Diskutere dette sammen med andre gründere for å finne ut hvordan du kan løse dine hindringer.
Lage en plan for hva du må å ha fokus på og hvordan du skal gjøre dette for å lykkes.

Tid: 23 og 30 Oktober (2 kvelder) fra kl 18.00-21.00
Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12a, 4611 Kristiansand
Påmelding fva@evasenter.no  innen 15.10
(merk med navn, mobil og epost)

Nyheter

PenguinUp -Samkjøring og taxideling

Fikk støtte gjennom Flerkultuerell verdiskaping Agder sitt nye tiltak "impulsteam"

I november 2018, introduserte prosjektet Flerkulturell verdiskaping Agder sitt nye tiltak «Impulsteam». Gjennom dette programmet har gründerne Sona og Vaibhav har fått god støtte til å realisere PenguinUp, en plattform for samkjøring som matcher mennesker som reiser i samme retning til samme tid, til å dele seter i en taxi eller bil og dermed splitte turkostnadene.

Motivasjonsmetoden i nye kontekster – idélab for flerkulturelle gründere

Gjennom konseptet idélab har vi samlet mennesker fra andre kulturer som nylig har startet eller er i gang med å starte bedrifter i området, og gjennomgått metoden med fokus på bedriftsvirksomhet.

Fikk gode tips på veien mot gründertilværelsen

For mange som kommer til Norge ligger den beste muligheten til å komme inn i arbeidslivet i at de starter opp noe selv. Da er det bra at man har muligheten til å få gode råd med på veien gjennom Flerkulturell verdiskapning Agder.

Haimanot Merdissa (Deltaker på innføringskurs i bedriftsetablering)

Haimanot Merdissa fikk godt utbytte av å delta kursen. Hun har et ønske om å etablere egen bedrift i fremtiden, lære mere norsk, og samtiden kunne hjelpe andre flerkulturelle å bli mer integrert.

Intervju med Akmal Ali (Hvordan komme i gang med egen bedrift)

Akmal Ali mener at det er til stor nytte for en gründer, særlig en med utenlands bakgrunn å få råd, veiledning og støtte til etablering av egen virksomhet. Dette gjør ting som ellers kan være tunge og vanskelige mye lettere.

Flerkulturell verdiskaping Agder var til stede under åpnings markeringen av EVA-senterets nye lokaler. Tilstede var også flere gründere som delte av sine historier om hvordan de hadde startet og utviklet sin egen bedrift

Gründerbedriften Sophitas thaimat stod for lunchen. Hun har tidligere fått god hjelp fra EVA-senteret under etableringen, og har gjort suksess med sin Thai restaurant i Vennesla