Om prosjektet Flerkulturell verdiskaping 2018-2019

Med lavere sysselsetting og høyere arbeidsledighet for innvandrere enn for resten av befolkningen på Agder, kan etablering av egen virksomhet være et godt alternativ.

Målet med prosjektet flerkulturell verdiskaping Agder er å øke integreringen ved å legge til rette for verdiskaping på Agder. Dette skal skje gjennom å styrke, tilpasse og samordne tilbudet om etablereropplæring for innvandrere bosatt på Agder.

Prosjektet er et samarbeid mellom Aust og Vest-Agder fylkeskommune, der Etablerersenter Vest-Agder IKS er operatør i samarbeid med næringshager og etablerersentre i hele Agder.

Målet med prosjektet er at innvandrere blir i stand til å dekke egne levekostnader. Vi vil arbeide for å redusere den merbelastningen flerkulturelle gründere kan ha med tanke på manglende nettverk, kompetanse om bedriftsetablering, og begreps- og systemforståelse.

Send epost til: fva@evasenter.no

Forkurs i bedriftsetablering

Følg oss gjerne på Facebook

Første kurs startet opp Onsdag 5 September. Dette kurset ble holdt i Kristiansand. Videre planlegges et kurs pr fylke, pr kvartal.

Viktige temaer vi går i gjennom på kurset:
– Egen motivasjon og hvem er jeg (som gründer)?
– Forskjeller og likheter på det å starte bedrift i Norge og
gründerens hjemland
– Den nordiske modellen – grunnlaget for å forstå norsk
(forretnings-)kultur

Ønsker du å delta på kurs?
Meld deg på ved å klikke deg inn på et av våre kurs (Knapp under)

Nyheter

Fikk gode tips på veien mot gründertilværelsen

Forkurs i bedriftsetablering 31.10.
For de som benyttet muligheten, ble det noe nyttige timer på Onsdag med fokus på Flerkulturell verdiskapning. Kurset ble holdt i Risør, med deltakere fra Risør og Gjerstad.

Haimanot Merdissa (Deltaker på innføringskurs i bedriftsetablering)

Haimanot Merdissa fra Etiopia deltok på innføringskurset i Kristiansand. Hun har en drøm om å starte opp en restaurant som serverer Etiopisk mat. Hennes mål for å delta i prosjektet Flerkulturell verdiskaping er å lære seg mer norsk, bli intrigert i Norsk kultur. Hun ønsker også å kunne hjelpe andre mennesker fra ulike kulturer.

Intervju med Akmal Ali (Hvordan komme i gang med egen bedrift)

Akmal Ali er godt i gang med etablering av egen bedrift, og har gjennom prosjektet Flerkulturell verdiskaping fått hjelp av rådgiver Jens Anders Risvand

Flerkulturell Verdiskaping var tilstede da EVA senteret hadde åpnings-markering av nye lokaler på torvet i Kristiansand.

Av deltakere var også representanter fra fylkeskommunen Aust og Vest Agder, NAV, UIA, Innovasjon Norge, Innoventus Sør AS, og flere Gründerbedrifter. Deriblant Gründer Akmal Ali fra Intergrasjon og Mentoring AS og Juste Lukosiene fra Skjønnhetspleie Juste Lukosiene.

Takk som delte av deres historie om oppstart av bedrift, og møte med Flerkulturell Verdiskaping. Dere motiverer og inspirerer andre!

Takk til Gründer Sopita Topland som stilte med lunch fra sin Grunderbedrift #SopitasThaimat