Flerkulturell verdiskaping 2019-2020

Med lavere sysselsetting og høyere arbeidsledighet for innvandrere enn for resten av befolkningen på Agder, kan etablering av egen virksomhet være et godt alternativ.

Målet med prosjektet Flerkulturell verdiskaping Agder er å øke integreringen ved å tilrettelegge for verdiskaping på Agder. Dette skal skje gjennom å styrke, tilpasse og samordne tilbudet om etablereropplæring for innvandrere bosatt i Agder.

Prosjektet er et samarbeid mellom Aust og Vest-Agder fylkeskommune, der Etablerersenter Vest-Agder IKS er operatør i samarbeid med næringshager og etablerersentre i hele Agder.

Målet med prosjektet er at innvandrere blir i stand til å dekke egne levekostnader. Vi vil arbeide for å redusere den merbelastningen flerkulturelle gründere kan ha med tanke på manglende nettverk, kompetanse om bedriftsetablering og begreps- og systemforståelse.

Nyheter

Fikk gode tips på veien mot gründertilværelsen

For mange som kommer til Norge ligger den beste muligheten til å komme inn i arbeidslivet i at de starter opp noe selv. Da er det bra at man har muligheten til å få gode råd med på veien gjennom Flerkulturell verdiskapning Agder.

Haimanot Merdissa (Deltaker på innføringskurs i bedriftsetablering)

Haimanot Merdissa fikk godt utbytte av å delta på kursen. Hun har et ønske om å etablere egen bedrift i fremtiden, lære mere norsk, og samtiden kunne hjelpe andre  flerkulturelle å bli mer integrert.

Intervju med Akmal Ali (Hvordan komme i gang med egen bedrift)

Akmal Ali mener at det er til stor nytte for en gründer, særlig en med utenlands bakgrunn å få råd, veiledning og støtte til etablering av egen virksomhet. Dette gjør ting som ellers kan være tunge og vanskelige mye lettere.

Flerkulturell verdiskaping var til stede under åpnings-markeringen av EVA-senterets nye lokaler. Tilstede var også lokale gründere som delte sine historier om de gikk frem for å etablere sin bedrift.

Gründerbedriften Sophitas thaimat hadde laget i stand god lunch til alle deltakerne. Hun har selv fått god hjelp fra EVA-senteret under etableringen, og har gjort suksess med sin Thai restaurant i Vennesla.