Etablerersenter Vest-Agder skal bidra til etablering av nye, lønnsomme og varige arbeidsplasser.

Etablerersenter Vest-Agder sitt tilbud er rettet mot alle som planlegger og/eller er i ferd med å etablere ny virksomhet. Vårt program består av følgende tilbud:

  • Generelt Innføringskurs i etablering 3 timers kurs som holdes på tirsdag fra kl 1800 – 2100. Kurset er gratis. Påmelding  via kurskalenderen vår på denne nettsida.

  • Individuell rådgivning fra erfarne bedriftsrådgivere. Her kan du komme med ideen din og få råd og tips. Skal du søke om å få dagpenger under etablering må du veien om rådgiver for å få utarbeidet en Næringsfaglig vurdering.

  • Fagkurs og spesialkurs kan variere litt men stort sett innen markedsføring og økonomi, – se egen oversikt.

  • Fagkonsulenter dersom rådgiver i samarbeid med deg, finner at du vil ha behov for fagkonsulent i f.eks juridiske spørsmål, formidler EVA-senter dette. Du må da betale en egenandel.

  • Oppfølgingsprogram