DAGLIG LEDER / RÅDGIVERE

Atle er Daglig leder men også en av rådgiverne ved EVA-senter. Han holder  en del av kursene på senteret både Innføringskurs og spesialkurs. Atle har drevet sitt eget firma og har lang erfaring med  rådgivning til både bedrifter og etablerere.

Atle S. Tjelflaat har lang erfaring fra forretnings- og strategiutvikling, økonomistyring, prosjektledelse, undervisning, vurdering av bedriftsengasjement, salg/markedsføring og etablering av virksomheter. Fra 1996 har han vært innleid som bedriftsrådgiver og kursholder ved EVA-senteret. Han er prosessorientert og strukturert med sterkt fokus på måloppnåelse.

Atle Tjelflaat
atle@evasenter.no
RÅDGIVER

Vår Lund er rådgiver og kursholder ved EVA-Senter. Vår er siv.øk. HAE fra NHH, og hun har betydelig erfaring fra både privat næringsliv (bl.a. bedriftsrådgivning, bank, shipping), forskning og undervisning på universitetsnivå. Hun har også erfaring fra etablering av egne virksomheter, samt fra styrearbeid i mindre selskaper. Vår har også et betydelig nettverk innen en rekke bransjer.