EVA har som policy å gi etablererne kompetent bedriftsrådgiving tilpasset etablererens spesielle behov. Det er forretningsidéen, produktidéen, teknisk som forretningsmessig, som er kriteriet for hjelp og støtte fra EVA, ikke etablererens sosiale og/eller økonomiske situasjon.

Etablerersenter Vest-Agder skal bidra til at mennesker utvikler idèer og morgendagens næringsliv ved å gi etablereren best mulig faglig bistand relatert til dennes behov.

EVA sitt mål er:

  • Styrke etablererkulturen i samfunnet

  • Gjøre det enklere for etablereren å realisere sin forretningsidè og skape en levedyktig virksomhet

  • Bidra til å få frem realistiske fremtidsutsikter for etablereren – motivere til realisering av antatt levedyktige ideer og advare i forhold til antatt urealistiske ideer

  • Bidra til etablering av nye lønnsomme og varige arbeidsplasser

  • Bidra til raskere og bedre idèutviklingsfase

  • Bidra til raskere og bedre prosess knyttet til selve bedriftsetableringen

  • Bidra til økt overlevelse i en tidlig fase

  • Gjøre det enkelt og trygt for brukerne å forholde seg til etablerrådgiving i form av lett tilgjengelighet, klart definerte tjenester, god kjennskap til EVA og ved å være en ikke-kommersiell aktør