EVA-senteret flyttet i fra Torridalsveien, Kjøita til Rådshusgata 12, Torvkvartalet, se eget kart 

Det er for tiden ikke tilrettelagt for kontorplasser i EVA-senterets nye lokaler.