Hva betyr egentlig bærekraft for din bedrift?

Det finnes ingen i næringslivet som ikke er berørt av det grønne skiftet.
I det aktuelle programmet får du en innføring i det komplekse bildet og de store sammenhengene, men du vil også få verdifulle og pragmatiske tips om hvordan du kan dra nytte av det grønne skifte for å sikre din bedrifts fremtid.
Det vil bli foretatt en presentasjon av Bærekraftprogrammet som er tenkt å gå over 4 samlinger med individuell veiledning mellom hver samling.

Målsettingen med programmet er å hjelpe deltakerbedriftene til en mer bærekraftig forretningsutvikling.

 

Tidspunkt for samlingene, som er tenkt avholdt som fysiske samlinger på Bølgen Bærekraftsenter er:
13.10.21, kl. 18.00 – kl. 21.00
03.11.21, kl. 18.00 – kl. 21.00
24.11.21, kl. 18.00 – kl. 21.00
15.12.21, kl. 18.00 – kl. 21.00
Interesse for deltakelse sendes Solveig Nilsen; solveig@bolgenbks.no eller Atle Tjelflaat; atle@evasenter.no

Nyheter