22.03 Møt The explorer i Kristiansand

Din bedrift kan nå registrere seg i portalen for internasjonal markedsføring etter gitte kriterier.  The Explorerer er Norges digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, der målsetningen er å koble utenlandske aktører med norske løsninger. Så langt har www.theexplorer.no hatt 85 000 besøkende fra over 100 land, og mer enn 700 medieoppslag. I mai 2019…

22.03 Møt The Explorer i Arendal

Din bedrift kan nå registrere seg i portalen for internasjonal markedsføring etter gitte kriterier. The Explorerer er Norges digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, der målsetningen er å koble utenlandske aktører med norske løsninger. Så langt har www.theexplorer.no hatt 85 000 besøkende fra over 100 land, og mer enn 700 medieoppslag. I mai 2019…

22.03 Go Global

Go Global gir deg inspirasjon til å se muligheter og vekst i internasjonale markeder, og senker barrierene for å satse. På seminaret får du kunnskap om følgende temaer: – Hvilke markedsmuligheter finnes for norsk næringsliv og hvor har norske bedrifter konkurransefortrinn? – Hva kan vi lære av norske bedrifter som har satset internasjonalt? – Hvordan redusere risiko og…

12.03 Informasjonsmøte

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Fylkesmannen ønsker velkommen til informasjonsmøte. Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. Innovasjon Norge og Forskningsrådet har satt av 100 MNOK som skal brukes til å utvikle løsninger på betydelige samfunnsutfordringer, og hvor løsningene skal bli utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid.…