10.05.22 – Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 10.05.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (kurset holdes også digitalt)…

03.05.22 Produktkalkyler, prisfastsettelser og virksomhetsstyring – Lyngdal

Sammen med Lister Nyskaping AS arrangerer vi dette kveldskurset som skal gi innsikt i utarbeidelse av produktkalkyler, ulike prinsipper for å fastsette «riktig» pris, økonomiske vurderinger knyttet til investeringer og hvordan er skal kunne få gode styringsindikatorer for driften. Kurset er gratis for bedrifter yngre enn 5 år. For andre bedrifter faktureres kr. 100,- i…

28.04.22 Regnskap og regnskapsforståelse – Evje

Kurset tar sikte på å skape forståelse for; økonomiske begrep, hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp, bokførings- og regnskapsplikt, bilagsregistrering og krav til bilag, årsregnskapet og hvordan en kan forstå tallene og praktisk regnskapsarbeid. Tid: 28.04.22 kl 1300 – 1600 Sted:   Dølen Hotel, Thorvald Haavardstads veg 3, 4735 Evje Kursholder:  Jar Rådgivning AS ved Jens…

28.04.22 HMS, internkontroll og personalrutiner i praksis – Evje

Gjennomgang av regelverk og rutiner (med praktiske eksempler) for en forsvarlig og god drift for små og mellomstore bedrifter innen HMS/internkontroll og personalsystemer. Kurset vil så langt det lar seg gjøre tilpasses typiske problemstillinger i de bransjer som deltakerbedriftene representerer. Kurset er rettet mot gründere og ledere. Det blir utstedt kursbevis, «HMS for ledere». Tid:…

26.04.22 HMS, internkontroll og personalrutiner i praksis

Gjennomgang av regelverk og rutiner (med praktiske eksempler) for en forsvarlig og god drift for små og mellomstore bedrifter innen HMS/internkontroll og personalsystemer. Kurset vil så langt det lar seg gjøre tilpasses typiske problemstillinger i de bransjer som deltakerbedriftene representerer. Kurset er rettet mot gründere og ledere. Det blir utstedt kursbevis, «HMS for ledere». Tid:…

19.04.22 – Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 19.04.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (Kurset vil også være…

06.04.22 Kontraktsrett m.v. Arendal

Inngåelse av avtaler er for mange virksomheter en kritisk prosess. I dette kurset får man en innføring i hva en bør være seg bevisst når en inngår avtaler for å kunne sikre bedriftens eksistens og for å unngå fremtidige, ressurskrevende tvister. Kontraktsrett o            Om avtaleinngåelse i praksis (når, hvem, hvordan) o            Ugyldighet og tolkning o           …

06.04.22 Salg – Hvordan få tak i kundene? Lyngdal

Sammen med Lister Nyskaping AS arrangerer vi spennende salgskurs! Kurset tar sikte på å gi en innføring i grunnleggende salgspsykologi. I tillegg beskrives metoder og teknikker for booking av salgsmøter, oppbygging og gjennomføring av salgsmøter, hvordan finne den enkelte kundes potensielle behov, takling av innvendinger og teknikker for «å hente ordren». Kurset arrangeres i samarbeid…