14.09 Regnskap og regnskapsforståelse (Digitalt kurs)

Kurset tar sikte på å skape forståelse for – økonomiske begrep – hvordan regnskap og en bedrifts regnskapssystem bygges opp – bokføring- og regnskapsplikt – bokføring og krav til bilag– årsregnskapet og hvordan forstå tallene – praktisk regnskapsarbeid Kurset er gratis! Tid: kl. 18.00  –  21.00 Sted: Nettbasert. Ved påmelding vil du motta en link som du logger…

01.09 Innføringskurs

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Hva med formelle krav og regler? Tid: kl. 18.00  –  21.00 Sted: Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA)  Rådhusgata 12 A (Torvkvartalet – 3dje etasje), 4611 Kristiansand Kurset er gratis! Du…

10.09 Prisfastsettelse, kalkyler og budsjettering

Hva er «riktig» pris og hvordan skal en kunne beregne seg frem til en best mulig priskalkyle? Dette kurset gir en gjennomgang av prinsipper for utarbeidelse av produktkalkyler og for budsjettering samt hvordan dette kan benyttes i forbindelse med prisfastsettelse. Tid    : kl. 18.00  –  21.00 Sted: Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA)  Rådhusgata 12 A (Torvkvartalet –…

14.11 Kurs i regnskap og regnskapsforståelse

Kurset tar sikte på å skape forståelse for– hvordan regnskap og en bedrifts regnskapssystem bygges opp– bilagsregistrering og krav til bilag– utfylling av næringsoppgaver m.m. Kurset er gratis! Dato: 14. November Tid: kl. 18.00  –  21.00 Sted: Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA)  Rådhusgata 12 A (Torvkvartalet – 3dje etasje), 4611 Kristiansand Du kan melde deg på ved…