Innføringskurs

11.1.23 – Innføringskurs

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Kurset kan også følges digitalt. Sted: Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand. Tidspunkt: 11.1.23 – Kl.…

Innføringskurs

30.11.22 – Innføringskurs

  Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Kurset kan også følges digitalt. Sted: Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand. Tidspunkt: 30.11.22 –…

23.11.22 – Kontraktsrett – Arendal

  Avtaler er viktig for alle i næringslivet, for å sikre inntekter og unngå tap. I dette kurset får du en innføring i hva du minimum bør vite om kontraktsrett generelt. Kurset er praktisk vinklet, med fokus på eksempler, læringspoenger og gode råd. o            Om avtaleinngåelse i praksis (når, hvem, hvordan) o            Ugyldighet og tolkning…

16.11.22 – Produktkalkyler, prisfastsettelse og virksomhetsstyring

 

Kurset gir en innføring i produkt-/kostnadslære og prisfastsettelse samt ulike produktkalkyler. Videre tar kurset opp temaer som budsjettering, investeringsbeslutninger og lønnsomhet samt kritiske måleparametere som styringsverktøy for den løpende driften(Key Process Indicators). Kurset inneholder både undervisning og oppgaver knyttet til egen virksomhet.

Kursholder: Jens Anders Risvand

Tidspunkt: 16.11.22 – Kl. 18.00 – kl. 21.00.

Innføringskurs

10.11.22 – Innføringskurs

  Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Kurset kan også følges digitalt. Sted: Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand. Tidspunkt: 10.11.22 –…

Styrearbeid – styrets rolle og ansvar

20.10.22 – Styrearbeid – styrets rolle og styrets ansvar – Evje

Det vil bli tatt utgangspunkt i styrearbeid i aksjeselskap, men aksjelovens bestemmelser som omfatter styret brukes analogt for mange andre organisasjonsformer. Kurset vil ta for seg styrets funksjon, planlegging og gjennomføring av styremøter, habilitet og styrets ansvar. Det vil bli benyttet en del eksempler fra kursholders egen erfaring fra 30 år med styrearbeid i aksjeselskap,…

Innføringskurs

12.10.22 – Innføringskurs

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Kurset kan også følges digitalt. Sted: Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand. Tidspunkt: 12.10.22 – Kl.…

Hvordan få tak i kundene

18. og 20.10.22 – Salgskurset – Hvordan få tak i kundene

  Kurset tar sikte på å gi deltakerne en innføring i grunnleggende salgspsykologi. I tillegg beskrives metoder og teknikker for booking av salgsmøter, oppbygging og gjennomføring av salgsmøter, hvordan finne den enkelte kundes potensielle behov, takling av innvendinger og teknikker for «å hente ordren». Kursholder: Maduro Kompetanse ved Jan Bjørnar Sørensen. Dato: 18.10.22 og 20.10.22…