21.06.22 – Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 21.06.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (kurset holdes også digitalt)…

31.05.22 – Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 31.05.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (kurset holdes også digitalt)…

24.05.22 – Produktkalkyler, prisfastsettelse og virksomhetsstyring – Kristiansand

Kurset gir en innføring i produkt-/kostnadslære og prisfastsettelse samt ulike produktkalkyler. Videre tar kurset opp temaer som budsjettering, investeringsbeslutninger og lønnsomhet samt kritiske måleparametere som styringsverktøy for den løpende driften(Key Process Indicators). Kurset inneholder både undervisning og oppgaver knyttet til egen virksomhet. Tid: 24.05.22 kl 18.00-21.00 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand Kursholder: JAR Rådgivning AS…

10.05.22 – Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 10.05.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (kurset holdes også digitalt)…

28.04.22 Regnskap og regnskapsforståelse – Evje

Kurset tar sikte på å skape forståelse for; økonomiske begrep, hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp, bokførings- og regnskapsplikt, bilagsregistrering og krav til bilag, årsregnskapet og hvordan en kan forstå tallene og praktisk regnskapsarbeid. Tid: 28.04.22 kl 1300 – 1600 Sted:   Dølen Hotel, Thorvald Haavardstads veg 3, 4735 Evje Kursholder:  Jar Rådgivning AS ved Jens…

28.04.22 HMS, internkontroll og personalrutiner i praksis – Evje

Gjennomgang av regelverk og rutiner (med praktiske eksempler) for en forsvarlig og god drift for små og mellomstore bedrifter innen HMS/internkontroll og personalsystemer. Kurset vil så langt det lar seg gjøre tilpasses typiske problemstillinger i de bransjer som deltakerbedriftene representerer. Kurset er rettet mot gründere og ledere. Tid: 28.04.22 kl 0900 – 1200 Sted: Dølen…

26.04.22 HMS, internkontroll og personalrutiner i praksis

Gjennomgang av regelverk og rutiner (med praktiske eksempler) for en forsvarlig og god drift for små og mellomstore bedrifter innen HMS/internkontroll og personalsystemer. Kurset vil så langt det lar seg gjøre tilpasses typiske problemstillinger i de bransjer som deltakerbedriftene representerer. Kurset er rettet mot gründere og ledere. Tid: 26.04.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret,…

19.04.22 – Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 19.04.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (Kurset vil også være…

05.04 Regnskap og regnskapsforståelse (Mandal)

Kurset tar sikte på å skape forståelse for; økonomiske begrep, hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp, bokførings- og regnskapsplikt, bilagsregistrering og krav til bilag, årsregnskapet og hvordan en kan forstå tallene og praktisk regnskapsarbeid.

Tid: 05.04.22 kl 1800 – 2100
Sted:  Lindesnesregionen næringshage,

Hollendergata 3, 4514 Mandal

Kursholder:  Jar Rådgivning AS