18. og 20.10.22 – Salgskurset – Hvordan få tak i kundene

  Kurset tar sikte på å gi deltakerne en innføring i grunnleggende salgspsykologi. I tillegg beskrives metoder og teknikker for booking av salgsmøter, oppbygging og gjennomføring av salgsmøter, hvordan finne den enkelte kundes potensielle behov, takling av innvendinger og teknikker for «å hente ordren». Kursholder: Maduro Kompetanse ved Jan Bjørnar Sørensen. Sted: Rådhusgata 12 A, 4611…

07.09.22 – Innføringskurs – Kristiansand og digitalt

 

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller.

Sted: Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand – Kurset kan også følges digitalt.

17.08.22 Innføringskurs – Kristiansand og Digitalt

 

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller.

Sted: Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand – Kurset kan også følges digitalt.

21.06.22 – Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 21.06.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (kurset holdes også digitalt)…

31.05.22 – Innføringskurs Kristiansand (også digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Tid: 31.05.22 kl 1800 – 2100 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (kurset holdes også digitalt)…

24.05.22 – Produktkalkyler, prisfastsettelse og virksomhetsstyring – Kristiansand

Kurset gir en innføring i produkt-/kostnadslære og prisfastsettelse samt ulike produktkalkyler. Videre tar kurset opp temaer som budsjettering, investeringsbeslutninger og lønnsomhet samt kritiske måleparametere som styringsverktøy for den løpende driften(Key Process Indicators). Kurset inneholder både undervisning og oppgaver knyttet til egen virksomhet. Tid: 24.05.22 kl 18.00-21.00 Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand Kursholder: JAR Rådgivning AS…