07.12 Innføringskurs (Kristiansand)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Hva med formelle krav og regler?

Dato: 07.12.2021

Tid: 18:00-21:00

Sted: EVA – Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand

16.11 Innføringskurs (Digitalt)

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Hva med formelle krav og regler? Dato: 16.11.2021 Tid: 18:00-20:00 Sted: Nettbasert. Ved påmelding vil du motta en link som du logger deg på via Teams (trenger ikke…

02.12 Innføringskurs Arendal

Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Hva med formelle krav og regl

Dato: 02.12.2021

Tid: 18:00-21:00

Sted: Sørlandet Kunnskapshavn Eureka-bygget, 4. etasje

Kystveien 2, 4841Arendal

23.11 Arendal: Produktkalkyler, prisfastsettelser og virksomhetsstyring

Kurset skal gi innsikt i utarbeidelse av produktkalkyler, ulike prinsipper for å fastsette «riktig» pris, økonomiske vurderinger knyttet til investeringer og hvordan er skal kunne få gode styringsindikatorer for driften.

Kursholder: Jens Anders Risvand

Dato: 23.11.21

Tid: 18:00 – 21:00

Sted: Arendal – Sørlandet Kunnskapshavn Eureka-bygget, 4 etg

, Kystveien 2

4841 Arendal

 

02.11 Evje: Økonomikurs – heldags

Kurset/workshop er 2-delt: 1. del har fokus på regnskap og regnskapsforståelse, mens del 2 omhandler forhold knyttet til økonomi- og virksomhetsstyring. Dagen skal gi deltakerne en forståelse av hvordan et regnskap bygges opp, av regnskapsmessige begreper og hva regnskapet forteller oss. Samtidig skal det gis innsikt i utarbeidelser av produktkalkyler, ulike prinsipper for å fastsette…

28.10 Mandal: Regnskap og regnskapsforståelse

Kurset tar sikte på å skape forståelse for: Økonomiske begrep Hvordan regnskap og en bedrifts regnskapssystem bygges opp Bokføring- og regnskapsplikt Bokføring og krav til bilag Årsregnskapet og hvordan forstå tallene Praktisk regnskapsarbeid Kurset er gratis! Dato: 28.10.2021 Tid: kl. 18.00  –  21.00 Sted: Mandal.  Lindesnesregionen Næringshage AS, Hollendergata 3, 4514 Mandal Du kan melde deg…