Kursholder: Firmatjenester AS ved Roar Irgens

Gjennomgang av regelverk og rutiner for en forsvarlig og god drift for små og mellomstore bedrifter innen HMS/internkontroll og personalsystemer.

Kurset er gratis!

Tid: 25.November, kl 18.00-21.00

Sted:

Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA) 

Rådhusgata 12 A (Torvkvartalet – 3dje etasje), 4611 Kristiansand