Kurset gir en innføring i produkt-/kostnadslære og prisfastsettelse samt ulike produktkalkyler. Videre tar kurset opp temaer som budsjettering, investeringsbeslutninger og lønnsomhet samt kritiske måleparametere som styringsverktøy for den løpende driften(Key Process Indicators). Kurset inneholder både undervisning og oppgaver knyttet til egen virksomhet.

Tid: 24.05.22 kl 18.00-21.00

Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand

Kursholder: JAR Rådgivning AS ved Jens Anders Risvand