Seminar med Innovasjon Norge

Go Global gir deg inspirasjon til å se muligheter og vekst i internasjonale markeder, og senker barrierene for å satse.

På seminaret får du kunnskap om følgende temaer: 
– Hvilke markedsmuligheter finnes for norsk næringsliv og hvor har norske bedrifter konkurransefortrinn? 
– Hva kan vi lære av norske bedrifter som har satset internasjonalt? 
– Hvordan redusere risiko og oppnå raskere markedsintroduksjon og vekst? 
– Hva kan Innovasjon Norge hjelpe deg med på veien?

Innovasjon Norge inviterer til seminar for etablerte bedrifter, hvor fokuset vil være på vekst i internasjonale markeder. 

Etter seminaret er det muligheter for én-til-én-møter med Innovasjon Norge.

Før Go Global vil Innovasjon Norge holde et informasjonsmøte om The Explorer, som er Norges digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger. Er du interessert, så starter dette møte kl 09:30 på samme sted, se lenke for informasjon og påmelding til the Explorer.

Tid: 12.30 – 14.30

Sted: Kristiansand, Sørlandet Kunnskapspark, Universitetsveien 19, Møterom: Auditoriet

Gratis!

Påmeldingsfrist: 19.03

Påmelding

Kontakt: Tommy Odinsen

Les mer: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-Norge/agder/arrangementer/mot-the-explorer-i-agder-22.-mars/