Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller.
Tid: 22.03.22 kl 1800 – 2100
Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (kurset kan også følges digitalt. Link fås ved påmelding)
Kursholder: Jar Rådgivning AS