Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Introduksjon av Business Model Canvas. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Gjennomgang av tilskuddsordninger, MVA, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller.

Tid: 18.01.22 kl 1800 – 2100

Sted: EVA-senteret, Rådhusgata 12, Kristiansand (Kurset vil også være tilgjengelig digitalt)

Kursholder:  Jar Rådgivning AS