Regnskap og regnskapsforståelse

Kurset tar sikte på å skape forståelse for, økonomiske begrep,  hvordan en bedrifts regnskapssystem bygges opp, bokførings- og regnskapsplikt,  bokføring og krav til bilag,  årsregnskapet og hvordan forstå tallene samt praktisk regnskapsarbeid.

Kursholder: Jens Anders Risvand

Dato: 14.09.22 Tid: kl18-21

Sted: Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand