Stratergi og Struktur i socialmedia (B2B og B2C)

 

Hvordan bygge opp en helhetlig strategi for sin bruk sosiale medier, og hvor har en mest igjen for å legge inn sine annonsekroner? En vil få mest utbytte av kurset om en har deltatt på ett eller begge de forutgående kursene i sosiale medier.

Kursholder: Kristian Thomassen, Falk Media AS.

Dato: 13.09.22 Tid: kl18-20

Kurset er digitalt.