Innføring i produkt- og kostnadslære og hvordan dette påvirker prisfastsettelsen. I tillegg vil det bli gjennomgått hvordan en kan gå frem for å utarbeide en god virksomhetsstyring og -oppfølging.

Kurset er gratis!

Tid: kl 18.00-21.00

Sted: 

Det tas forbehold om tilstrekkelig påmeldte for å gjennomføre kurset.

Hjertelig velkommen!