Kursholder: Firmatjenester AS ved Roar Irgens

Gjennomgang av regelverk og rutiner for en forsvarlig og god drift for små og mellomstore bedrifter innen HMS/internkontroll og personalsystemer.

Kurset er beregnet på gründerbedrifter (yngre enn 3 år). Mer etablerte bedrifter må benytte seg av det etablerte kursmarkedet.

Kurset er gratis!

Tid: 11. Mai, kl 18.00-21.00

Sted: Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA) 

Rådhusgata 12 A (Torvkvartalet – 3dje etasje), 4611 Kristiansand