Innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling og oppstart av egen virksomhet. Hva bør en tenke gjennom før en etablerer egen virksomhet? Hvilken selskapsform bør jeg velge? Hva med formelle krav og regler?

Dato: 07.12.2021

Tid: 18:00-21:00

Sted: EVA – Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand