Gratis workshop som består av 2 samlinger hvor formålet er at du skal lande din internasjonale forrentingsmodell og plan for markedsekspansjon. Du arbeider under veiledning både på og mellom samlingene.

Agenda samlingene: ​

  • Kartlegge om markedet kan være aktuelt for din løsning​
  • Utvikle din forretningsmodell ​
  • Legge en plan for veien videre mot markedsintroduksjon​
  • Møte med Innovasjon Norge representanter fra utvalgte land

Når: 5. Februar og 11. Mars kl 09.00 – 15.30

Hvor: Lister Nyskaping, Postgården, Stasjonsgata 26, Lyngdal

For mer info. og påmelding: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-Norge/agder/arrangementer/workshop-om-internasjonal-markedsutvikling/