RÅDGIVNING

Tenker du å etablere egen virksomhet? Benytt deg av våre rådgivere! Det er nå anledning til fysiske møter, men for dem som ønsker å avholde møter digitalt, vil det bli gitt anledning til det. Rådgiver vil ta kontakt i forkant av møtet for å avklare møteform.

KURS

Våre kurstilbud er rettet mot alle som planlegger og/eller er i ferd med å etablere ny virksomhet. Vi holder jevnlige innføringskurs for gründere. Kurset er gratis! Andre kurs omfatter markedsføring, økonomi, med mer..

FLERKULTURELL VERDISKAPING

Er du innvandrer og vil starte egen bedrift? Vi hjelper deg i gang! Gratis rådgivning og kurs! Flerkulturell verdiskaping er et prosjekt som skal bidra til økt kunnskap om bedriftsetablering blant flerkulturelle bosatt i Agder.

OM KORONA SITUASJONEN

Pga. av koronasituasjonen følger vi helsemyndighetenes råd for begrensning av smitte. Det er nå anledning til fysiske møter, men for dem som ønsker å avholde møter digitalt, vil det bli gitt anledning til det. Rådgiver vil ta kontakt i forkant av møtet for å avklare møteform.

For bestilling av rådgivningstime: http://eva.origin.no/booking

Det blir åpnet opp for fysiske kurs igjen, men vil ha en begrensning på 10 deltakere.