RÅDGIVNING

Tenker du på å etablere egen virksomhet? Benytt deg av vår rådgivningstjeneste! Våre erfarne rådgivere vil bistå deg i en tidlig fase og hjelpe deg til å avklare kritiske problemstillinger. Rådgivning kan skje gjennom fysiske møter eller digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Bestill en rådgivningstime og vi vil ta kontakt med deg. Tjenesten er gratis.

KURS

Våre kurstilbud er rettet mot alle som planlegger og/eller er i ferd med å etablere ny virksomhet. Vi holder jevnlige innføringskurs for gründere. Kurset er gratis! Andre kurs omfatter markedsføring, økonomi, med mer..

BÆREKRAFT FOR SMÅ BEDRIFTER

I dette kurset får du kunnskap og tips som kan hjelpe deg å ta grep i egen bedrift og dra nytte av grønn omstilling

Tenker du å etablere din egen virksomhet? Benytt deg av EVA`s rådgivningstjeneste

Vi anbefaler at du starter med innføringskurset. Dette arrangeres jevnlig fysisk eller digitalt (les mer under kurs i menyen over). På innføringskurset får du en gjennomgang av de viktigste tingene du må tenke gjennom.

For bestilling av rådgivningstime: http://eva.origin.no/booking.

Våre tjenester er gratis

For henvendelser, send e-post til post@evasenter.no .